e-bog Dramatik PDF Herman Bang еPub

HERMAN BANGs DRAMATIK lægger for første gang en væsentlig, men hidtil alt for overset del af digterens forfatterskab frem i samlet form. Udgaven vil forhåbentlig kunne være til inspiration for ikke kun de læsere, for hvem Bangs fortællekunst længe har været en kær ejendom, men i lige så høj grad for scenens aktører, der her vil finde kilderne til hans samlede sceniske arbejder introduceret og kommenteret. Værket vil desuden kunne danne udgangspunkt for yderligere litterære perspektiveringer af digterens livsværk. Samlet og udgivet under ét repræsenterer disse skuespil et væsentligt teaterhistorisk aktstykke om det realistiske konversationsteater. De giver tillige mulighed for et interessant indblik i den antydende sceniske replikkunst, han som forfatter pejler sig ind på i sine store og små skuespil og sideløbende udfolder i romanerne og kortprosaen.KNUD ARNE JÜRGENSEN, seniorforsker, dr. phil., fra 1998-2010 leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek, siden 2011 forskningsmedarbejder ved Teatermuseet i Hofteatret. Hans særlige interesseområde er dansk og europæisk teater-, opera- og ballethistorie i det 19. og 20. århundrede, som han har bidraget til og udgivet store fagmonografier om, herunder Dramaturgiske Pennetegninger(2007) om Herman Bangs teateressayistik ogLivsbilleder, fotografiske portrætter af Herman Bang (2014). Han har redigeret talrige udstillinger og tv-programmer, virket som dramaturg ved flere internationale teaterhuse og er gæsteforelæser ved en lang række europæiske og amerikanske universiteter, ligesom han er bidragyder til flere internationale og danske fagencyklopædier.

  • Navn: Dramatik
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Herman Bang
  • Sprog: Dansk